Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shuttle service
shuttle+service
['∫ʌtl'sə:vis]
danh từ
hệ thống giao thông vận tải tuyến đường ngắn (xe búyt, xe lửa..)


/'ʃʌtl'sə:vis/

danh từ
ngành xe lửa phục vụ đường ngắn

Related search result for "shuttle service"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.