Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shrinking


    Chuyên ngành kỹ thuật
độ co
làm co ngót
lượng co
sự co
sự co ngót
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
sự dúm tôn (khi vuốt sâu)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.