Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
showdown
showdown

[showdown]
saying && slang
final fight or contest, rubber match
Ali defeated Frazier in the boxing showdown of the '70s.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.