Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shortish
shortish
['∫ɔ:ti∫]
tính từ
hơi ngắn, ngăn ngắn


/'ʃɔ:tiʃ/

tính từ
hơi ngắn, ngăn ngắn

Related search result for "shortish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.