Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shepherd dog
shepherd+dog
['∫epəd'dɔg]
danh từ
chó chăn cừu


/'ʃepəd'dɔg/

danh từ
chó chăn cừu

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.