Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shedder
shedder
['∫edə]
danh từ
người làm rụng, người làm rơi
cua lột; rắn lột; sâu bọ lột


/'ʃedə/

danh từ
người làm rụng, người làm rơi
cua lột; rắn lột; sâu bọ lột

Related search result for "shedder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.