Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shadowless
shadowless
['∫ædoulis]
tính từ
không có bóng tối; không có bóng râm


/'ʃædoulis/

tính từ
không có bóng tối; không có bóng râm

Related search result for "shadowless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.