Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shadow-boxing
shadow-boxing
['∫ædou'bɔksiη]
danh từ
(thể dục,thể thao) sự đấm bóng (đấu với đối thủ tưởng tương để luyện tập) (quyền anh)


/'ʃædou,bɔksiɳ/

danh từ
(thể dục,thể thao) sự đấm bóng (đấu với đối thủ tưởng tương để luyện tập) (quyền anh)

Related search result for "shadow-boxing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.