Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shade-tree
shade-tree
['∫eid'tri:]
danh từ
cây bóng mát, cây che bóng


/'ʃeidtri:/

danh từ
cây bóng mát, cây che bóng

Related search result for "shade-tree"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.