Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sewer gas
sewer+gas
['su:ə'gæs]
danh từ
hơi cống


/'sjuə'gæs/

danh từ
hơi cống

Related search result for "sewer gas"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.