Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
settle/'setl/

danh từ

ghế tủ (ghế dài có lưng dựa và phần dưới đóng thành tủ)

động từ

giải quyết, ổn định tư tưởng, dàn xếp, hoà giải

    to settle a dispute dàn xếp một mối bất hoà

    to settle a doubts giải quyết những mối nghi ngờ

    to settle one's affairs giải quyết công việc (thường là làm chúc thư)

ngồi đậu

    to settle oneself in an armchair ngồi vào ghế bành

    bird settles on trees chim đậu trên cành cây

    to settle down to dinner ngồi vào bàn ăn

    to settle down to reading sửa soạn đọc sách

để, bố trí

    to settle a unit in a village bố trí đơn vị ở một làng

    to plant's root well down in ground để rễ cây ăn sâu xuống đất

làm ăn, sinh sống; ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp, định cư

    to marry and settle down lấy vợ và ổn định cuộc sống

    to settle down to a married life yên tâm làm ăn với cuộc sống gia đình

lắng xuống, đi vào nền nếp

    things will soon settle into shape mọi việc sẽ đâu vào đấy

chiếm làm thuộc địa

để lắng, làm lắng xuống, làm chìm xuống; lắng xuống, lún xuống, chìm xuống

    the rain will settle the dust mưa sẽ làm cho bụi lắng xuống

    ship settles tàu bắt đầu chìm

kết thúc (công việc), thanh toán, trả dứt nợ

    I shall settle up with you next month tháng sau tôi sẽ trả hết nợ cho anh

nguội dần, dịu dần

    anger settles down cơn giận nguôi dần

để lại cho, chuyển cho

    to settle one's property on somebody để của cải cho ai

(y học) định vị, khu trú (vào một bộ phận trong cơ thể) (bệnh)

!to settle someone's hash (business)

trị cho ai một trận, sửa cho ai một trận; thịt ai

!cannot settle to work

!cannot settle to anything

không thể yên tâm kiên trì làm một việc gì

!that settles the matter (question)

thôi thế là xong (không cần phải nói thêm nữa)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "settle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.