Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
set-down
set-down
['set'daun]
danh từ
sự gạt đi, sự bác đi


/'set'daun/

danh từ
sự gạt đi, sự bác đi

Related search result for "set-down"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.