Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
serialist
serialist
['siəriəlist]
danh từ
người viết truyện in ra từng số


/'siəriəlist/

danh từ
người viết truyện in ra từng số

Related search result for "serialist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.