Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
serbonian bog
serbonian+bog
[sə:'bounjən'bɔg]
danh từ
đầm lầy Xéc-bô-ni (ở giữa châu thổ sông Nin và eo Xuê)
(nghĩa bóng) tình trạng sa lầy, tình trạng khó khăn không lối thoát


/sə:'bounjən'bɔg/

danh từ
đầm lầy Xéc-bô-ni (ở giữa châu thổ sông Nin và eo Xuê)
(nghĩa bóng) tình trạng sa lầy, tình trạng khó khăn không lối thoát


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.