Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
serb


/sə:b/ (Serbian)

/'sə:bjən/

tính từ

(thuộc) Xéc-bi

danh từ

người Xéc-bi

tiếng Xéc-bi


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "serb"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.