Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sensyn


mag-slip
self-synchronous device
 • sensyn không tiếp xúc: self-synchronous device
 • self-synchronous repeater
 • sensyn không tiếp xúc: self-synchronous repeater
 • selsyn
 • động cơ sensyn: selsyn motor
 • động cơ sensyn: selsyn receiver
 • hệ sensyn: selsyn system
 • máy thu sensyn: selsyn motor
 • máy thu sensyn: selsyn receiver
 • sensyn công suất: power selsyn
 • sensyn không tiếp xúc: selsyn
 • sensyn khuếch đại momen: torque-amplifier selsyn
 • sensyn thu: selsyn motor
 • sensyn thu: selsyn receiver
 • truyền động sensyn: selsyn drive
 • động cơ sensyn
  receiver synchro
  động cơ sensyn
  synchro motor
  động cơ sensyn
  synchro receiver
  hệ sensyn
  synchro system
  máy phát điện sensyn
  synchro transmitter
  máy phát sensyn
  synchro transmitter
  máy thu sensyn
  receiver synchro
  máy thu sensyn
  synchro motor
  máy thu sensyn
  synchro receiver
  sensyn không tiếp xúc
  synchro
  sensyn phát
  synchro transmitter
  sensyn phát momen quay
  synchro torque transmitter
  sensyn thu
  synchro receiver
  sensyn tính toán
  computing synchro
  sensyn vi sai
  differential synchro
  sensyn vi sai
  synchro differential receiver
  sensyn vi sai
  synchro differential transmitter  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.