Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sen-lắc


Lĩnh vực: cơ khí & công trình
shellac
  • chất sen-lắc: shellac  • Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

    © Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.