Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
senatus
senatus
[se'neitəs]
danh từ
viện nguyên lão (cổ La mã)


/se'neitəs/

danh từ
viện nguyên lão (cổ La mã)

Related search result for "senatus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.