Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
semi-smile
semi-smile
[,semi'smail]
danh từ
cái cười nửa miệng


/'semi'smail/

danh từ
cái cười nửa miệng

Related search result for "semi-smile"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.