Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-sustaining
self-sustaining
[,self səs'teiniη]
tính từ
tự lực, có thể tự lực


/'selfsəs'teiniɳ/

tính từ
tự lực, có thể tự lực

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.