Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-heal
self-heal
[,self'hi:l]
danh từ
cây thuốc bách bệnh


/'self'hi:l/

danh từ
cây thuốc bách bệnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "self-heal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.