Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
selective service
danh từ
công tác tuyển quânselective+service
[si'lektiv'sə:vis]
danh từ
sự tuyển chọn người đi nghĩa vụ quân sự; công tác tuyển quânGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.