Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seed-cake
seed-cake
['si:d'keik]
danh từ
bánh ngọt có hạt (hạt cây carum..)


/'si:d'keik/

danh từ
bánh ngọt hạt thơm

Related search result for "seed-cake"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.