Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seductiveness
seductiveness
[si'dʌktivnis]
danh từ
tính chất quyến rũ, tính chất cám dỗ


/si'dʌktivnis/

danh từ
tính chất quyến rũ, tính chất cám dỗ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.