Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seductive
seductive
[si'dʌktiv]
tính từ
có sức quyến rũ, có sức cám dỗ, làm say đắm
a seductive smile
nụ cười quyến rũ


/si'dʌktiv/

tính từ
có sức quyến rũ, có sức cám dỗ, làm say đắm
a seductive smile nụ cười quyến rũ

Related search result for "seductive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.