Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seduction
seduction
[si'dʌk∫n]
danh từ, số nhiều seductions
sự quyến rũ, sự dụ dỗ, sự cám dỗ
(số nhiều) sức quyến rũ


/si'sʌkʃn/

danh từ
sự quyến rũ, sự dụ dỗ, sự cám dỗ
sức quyến rũ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.