Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seducement
seducement
[si'dju:smənt]
danh từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự quyến rũ, sự dụ dỗ, sự cám dỗ


/si'dju:smənt/

danh từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự quyến rũ, sự dụ dỗ, sự cám dỗ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.