Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seashore


/'si:'ʃɔ:/

danh từ
bờ biển
(pháp lý) khoảng đất giữa hai con nước

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "seashore"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.