Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scrubbing-brush
scrubbing-brush
['skrʌbiη'brʌ∫]
danh từ
bàn chải cứng để cọ sàn..


/'skrʌbiɳbrʌʃ/

danh từ
bàn chải cứng, bàn chải để cọ

Related search result for "scrubbing-brush"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.