Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scrimpiness
scrimpiness
['skrimpinis]
danh từ
tính bủn xỉn, tính keo kiệt, tính tằn tiện


/'skrimpinis/

danh từ
tính bủn xỉn, tính keo kiệt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.