Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scribe


/skraib/

danh từ

người viết, người biết viết

người sao chép bản thảo

(kinh thánh) người Do thái giữ công văn giấy tờ

(từ cổ,nghĩa cổ) nhà luật học và thần học Do thái

(như) scriber

ngoại động từ

kẻ bằng mũi nhọn


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "scribe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.