Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
screw up
screw+up

[screw up]
saying && slang
perform poorly, ruin it, blow it
I hope I don't screw up when I take my driver's test.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.