Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scorched-earth policy
scorched-earth+policy
['skɔ:t∫tə:θ'pɔlisi]
danh từ
(quân sự) chính sách tiêu thổ (phá hủy bất cứ cái gì có thể có ích cho quân địch đang tiến lên)


/'skɔ:tʃt,θ'pɔlisi/

danh từ
(quân sự) chính sách tiêu thổ, chính sách vườn không nhà trống

Related search result for "scorched-earth policy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.