Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scilicet
scilicet
['sailiset]
phó từ
nghĩa là, đặc biệt là


/'sailiset/

phó từ
nghĩa là, đặc biệt là

Related search result for "scilicet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.