Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
schoolteacherly
schoolteacherly
['sku:l'ti:t∫əli]
tính từ
có vẻ thầy giáo, có vẻ cô giáo


/'sku:l'ti:tʃəli/

tính từ
có vẻ thầy giáo, có vẻ cô giáo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.