Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scabrousness
scabrousness
['skeibəsnis]
danh từ
sự ráp, sự xù xì
sự thô tục, sự sỗ sàng, sự tục tĩu, sự đồi trụy
tính khó diễn đạt cho thanh nhã, tính khó diễn đạt một cách tế nhị
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự khó khăn, sự trắc trở


/'skeibjəsnis/

danh từ
sự ráp, sự xù xì
tính khó diễn đạt cho thanh nhã, tính khó diễn đạt một cách tế nhị
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự khó khăn, sự trắc trở


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.