Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scabies
scabies
['skeibi:z]
danh từ
bệnh ghẻ


/'skeibii:z/

danh từ
bệnh ghẻ

Related search result for "scabies"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.