Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satyriasis
satyriasis
[,sæti'raiəsis]
danh từ
bệnh cuồng dâm, chứng cuồng dâm


/,sæti'raiəsis/

danh từ
chứng cuồng dâm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.