Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satin-stone
satin-stone
['sætin'stoun]
danh từ
đá thạch cao


/sætinstoun/

danh từ
đá thạch cao

Related search result for "satin-stone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.