Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satin paper
satin+paper
['sætin'peipə]
danh từ
giấy láng


/'sætin,peipə/

danh từ
giấy láng

Related search result for "satin paper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.