Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satiability
satiability
[,sei∫jə'biliti]
danh từ
tính có thể làm cho thoả thích, tính có thể làm cho thoả mãn


/,seiʃjə'biliti/

danh từ
tính có thể làm cho thoả thích, tính có thể làm cho thoả mãn

Related search result for "satiability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.