Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sari
sari
['sɑ:ri]
danh từ
xari (áo quần của phụ nữ Hin-đu)


/'sɑ:ri:/

danh từ
xari (áo quần của phụ nữ Ân-độ)

Related search result for "sari"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.