Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sapful
sapful
['sæpful]
tính từ
đầy nhựa sống, đầy sinh lực


/'sæpful/

tính từ
đầy nhựa sống, đầy sinh lực

Related search result for "sapful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.