Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sanitary engineering

sanitary+engineering
['sænitəri,endʒi'niəriη]
danh từ
kỹ thuật vệ sinh


/'sænitəri,endʤi'niəriɳ/

danh từ
kỹ thuật vệ sinh

Related search result for "sanitary engineering"
  • Words contain "sanitary engineering" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    công chính Thanh Hoá

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.