Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sand-bar
sand-bar
['sænd'bɑ:]
danh từ
bãi cát cửa sông


/'sændbɑ:/

danh từ
bãi cát cửa sông

Related search result for "sand-bar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.