Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
safe deposit
safe+deposit
['seif,di'pɔzit]
danh từ
toà nhà cho thuê có phòng kiên cố, an toàn và két sắt để cất giữ đồ quý giá


/'seifdi'pɔzit/

danh từ
nhà cho thuê có phòng an toàn và két sắt

Related search result for "safe deposit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.