Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sở cậy


[sở cậy]
Rely on.
Sở cậy ở bạn bè
To rely one's friends.Rely on
Sở cậy ở bạn bè To rely one's friends


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.