Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sạch nước cản


[sạch nước cản]
pretty good; pleasing to the eyes(thông tục) Be (look) comely (nói về cô gái)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.