Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sơn xuyên


[sơn xuyên]
River and canal.
Sơn xuyên cách trở
With many rivers and canals between, separated by a long distanceRiver and canal
Sơn xuyên cách trở With many rivers and canals between, separated by a long distance


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.