Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rumormonger
danh từ
người phao tin đồn nhảmrumormonger
['ru:mə,mʌngə]
danh từ
người phao tin đồn nhảmGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.